6284 Sayılı Kanun Kapsamında Devletin Yükümlülükleri

Herkes tarafından bilindiği üzere devletin en önemli yükümlülüğü evrensel değerleri gözetmek sureti ile tüm insanların maddi ve manevi bütünlüğünü koruyarak ruhani özgürlüğünü sağlamaktır. Ayrıca devlet, anayasal ve uluslararası normatif düzenlemeler … Read More