KÖR NOKTA GELECEK SENARYOLARINI ÖNGÖRMEK- FRANCIS FUKUYAMA

Bu kitap, beklenmedik olayları öngörme ve bunlara hazır­lanma soruları üzerinde düşünmenin kapılarını açan yalnızca bir başlangıç noktasıdır. James Kurth ile Gregg Easterbrook arasındaki tartışma ile The American Interest’m yayın kuru­lunun üyelerinin katıldıkları tartışma paneli, kör noktadan ya­kalanabileceğimiz gelecekteki eğilimlere ve alanlara dair bazı somut tahminler sunmaktadır. Oysa liderlerin gelecek üzerin­de düşünüp ona göre planlar yapacakları geniş algısal, siyasi ve kurumsal çerçevelerin farkına varılması da önem taşımaktadır. Gelecekte de sürprizlere maruz kalacağımızı kesin biçimde tah­min edebiliriz; gelecekte yaşanacak bir dizi feci olayı öngörme­miz mümkündür. Ne yazık ki bu kitabın yazarları, bu olaylara ancak hazırlıksız yakalanacağımızı kesin biçimde tahmin edebi­leceğimizi ileri sürmektedirler.

CEZA ADALETİ — Mehmet ARICAN

Hukukumuza yeni giren bir kurum olan uzlaşma ile, taraflara adaleti kısa yoldan sunma ve bu yolla mahkemelerin iş yükünü azaltma fonksiyonu veril­miştir. Ancak uygulamada bu fonksiyonun çalıştığını söylemek mümkün değil­dir. Bilakis bazı hakim ve savcıların düşüncesine göre uzlaşma, işleri azaltmak şöyle dursun, ekstra yük getirmiştir. Bu konuda düşüncesini sorduğumuz bir adli yargı mensubu uygulamada uzlaşmanın şikâyetten vazgeçme veya şikâyetin geri alma işlemi gibi algılandığını ileri sürmektedir:

KONSANTRASYON Adım Adım Zihinsel ve Ruhssal Hakimiyet — Mouni Sadhu

Hayat şartlarını ve statüsünü yükseltmek için zihinsel
güçlerini geliştirmek isteyen ve inanç konusunda pek emin
olmayan kişiler (örneğin agnostikler). Bu kişiler için bu
kitabın yalnızca III. Kısım’daki uygulamalı alıştırmalar, I. ve
II. Kısım’daki açıklamalar ilgi çekici olacaktır. Yedi çift
alıştırmanın ilerisine gitmek zorunda değildir. Bu kitap
zihinsel konsantrasyon ve meditasyonla ilgili mevcut birçok
teorik çalışma ile zihinsel güçlerin gündelik hayata genel
uygulanması arasındaki boşluğu kapatmak için yazılmıştır.
Bu konularla ilgili geniş literatür zihin kontrolü geliştir irken

nelerin yapılıp nelerin yapılmaması gerektiği konu sunda
sayısız ‘emir’ verir. Fakat “Nasıl?” ve “Niçin?” gibi
kaçınılmaz sorulara pratik yanıtlarla ilgili en önemli ve
gerekli öğütleri kolayca bulamazsanız.

KANUNLARIN RUHU ÜZERİNE – MONTESQUIEU

Genel olarak kanun, yeryüzündeki bütün milletleri
yöneten bir şey olmak sıfatıyla insan aklıdır; her milletin
siyasi ve medeni kanunları da bu insan aklının uygulandığı
özel hallerden başka bir şey olmamalıdır.
Kanunlar, uygulandıkları milletlere öylesine uygun
düşmeli ki, başka bir millete uygun düşmesi çok büyük bir
tesadüfe bağlı olmalı.
Bu kanunlar, ister siyasi kanunların yaptığı gibi hükümeti
teşkil etsin, ister medeni kanunların yaptığı gibi hükümeti
devam ettirsin, kurulmuş ya da kurulması düşünülen
hükümetin niteliğine bağlı olmalı.

SİYASAL BİR FENOMEN OLARAK RECEP TAYYİP ERDOĞAN – LÜTFÜ ÖZŞAHİN

Lütfü Özşahin Ordu Gölköy’de doğdu. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Akademik düzeyde dinler tarihî, (yüksek lisans) bilâhare, felsefe tarihi ve siyaset felsefesi çalıştı (doktora). Çeşitli dergilerde ve ulusal! … Read More

HALKIN TİRANI MİLOSEVİÇ -VİDOSAV STEVANOVİÇ

“Miloseviç Lahey’de ha? Bosna’ya gelip binlerce toplu mezarımızdan sadece birini kazın da haberi orada yatanlara verin siz. Ama biraz bağırmanız gerekecek çünkü hepsinin kulaklarına toprak dolmuş.”
Adı bilinmeyen bir Bosnalı

“Halkın Tiranı: Miloseviç”, parçalanan bir ülkenin ve dağılan bir toplumun böyle bir adama nasıl da inanıp onu iktidara taşıdığını sorguluyor. Şiddetle yoğrulmuş bu kötülüğün ortaya çıkışında herkesin payı var: O adama inananlar, peşinden gidenler, sessizce seyredenler, bu trajediye dur demeyenler ya da diyemeyenler.