Most Popular News

MÜKEMMELLİĞİN GİZLİ ANAHTARI

Einstein bir keresinde, “Sezgisel akıl kutsal bir armağandır, rasyonel akılsa sadık bir hizmetkar,” demişti, “Bizler hizmetkarı onurlandırıp armağanı unutan bir toplum yarattık” E-postaların, mesajların, ödenecek faturaların aralıksız hücumu, bizi şans eseri keşiflerin geliştiği açık odaklanmanın antitezi olan bir beyin haline sürükler.

İnsanlığa Karşı Suç

GİRİŞ Mireille Delmas-Marty Yafa mahkûmlarının katledilmesi sürecinde Chateaubriand’ın dile getirdiği “insanlık yasaları” gibi, “insanlığa ve medeniyete karşı suçlar” ya da “insanlığı küçük düşürü­cü suçlar” ifadeleri ve daha sonra kullanılan “insanlığa … Read More

CEZA ADALETİ

            ÖZET Dünyada bulunan bütün ülkelerinde eleştirilemeyen, tam anlamıyla sorunsuz olan ceza adalet sistemi bulmak imkansızdır. Her ülkenin sisteminde kendine has eksiklik ve tam olan yönleri vardır. Ülkeleri ele alırsak … Read More

BİLİŞİM SUÇLARI

Bilişim Suçları Bilişim Hukuku, niteliği gereği pek çok hukuk dalıyla bağlantılıdır[1]. Örneğin yazılımların korunması, kullanılması, bunlara ilişkin sözleşme­ler ve ihlaller fikri mülkiyet hukukunun konusuna girerken; bilişim ara­cılığıyla işlenen suçlar, özel … Read More