3 Haziran 2018

Öylesine…

İyi niyetli ve güzel baktığımız için insanların gerçek yüzlerini göremiyoruz… Devir artık; Tilki ile plan yapan, kurt ile avlanan, sonra oturup koyun ile yas tutanların devri […]
4 Haziran 2018

Gün Gelir…

Hayat ilginç, gün gelir iç oğlanlar padişah olur, hırsızlar zengin, metresler eş, eşşekler adam olur…. Odundan kapı, taştan saray olur… Gün gelir kezbanlar destan onları destan […]
5 Haziran 2018

KÖTÜ OLAN HER ŞEY SİZİN İÇİN İYİDİR

Bu kitabın amacı, popüler kültürün son otuz yılda giderek daha kompleks bir hâl aldığı ve entellektüel sığlığa meydan okur duruma geldiği hususunda sizi ikna etmektir. Eleştirmenlerin […]
9 Haziran 2018

UMUTLAR ve OLASILIKLAR / Noam Chomsky

Barışçıl çözümler aramak varken şiddet kullanmak niye? Terörden kurtulmanın yolu güç kullanmak değil. İngiltere onca kan döküldükten sonra, terör örgütüyle masaya oturmaya karar verdi. IRA terörünün temelini oluşturan İrlandalı Katoliklerin haklı yasını tanıyıp duyarlı davranarak diplomasiyle terörü bitirdi. *Burada verilen örneklerden kolayca anlaşılabileceği gibi tarihsel unutkanlık çok tehlikeli bir kavram. Sadece ahlaki ve entelektüel bütünlüğü bozduğu için değil gelecek suçlara zemin hazırladığı için de... Belki de bu kitapta değinilen noktalar, esasında çıkar çatışmasından ibaret olan “medeniyetler çatışması” denen kavrama ışık tutar. Bana kalırsa en iyi sonuç halkları birleştirmek için tüm devlet sınırlarının kaldırılması olur ama bunlar belli ki geleceğin sorunları olacak.