1 Şubat 2020

KAŞİF KOZİNOĞLU’nun Mezara Götürmediği SIRLAR —- Ergün Gedek

SUNUŞ MİT Asya Bölgesi Baş müşaviri Kâşif Kozinoğlu’nun ölümünden kısa süre önce Aydınlık’a gönderdiği el yazılarını kitap halinde yayımlıyoruz. Kamuoyuna Duyurulması isteğiyle Yolladı… Kâşif Kozinoğlu bu […]
1 Şubat 2020

Hakkı teslim etmek 23 Ocak 2020 — Soner Yalçın

Yarın… Bir büyük gazetecinin ölüm yıldönümü: Uğur Mumcu. Dostoyevski, Rus gerçekçilik akımının öncüsü N. Gogol’un “Palto” öyküsüne göndermede bulunarak, “hepimiz Gogol’un Palto’sundan çıktık” dedi. Türkiye’de çok araştırmacı gazeteci “Uğur Mumcu’nun köşesi Gözlem’den […]
1 Şubat 2020

Haymatlos…

2 Şubat 2020

Şeytan Utandı Şeytanlığından..