4 Nisan 2020

Uzaktan Sevmek

4 Nisan 2020

Özlemimsin

6 Nisan 2020

HIRSIZLIK

Aslında yeryüzünde yalnızca bir günah vardır, tek bir günah vardır. Öyle ki bu günah bütün günahların anasıdır, Bu günahın adı HIRSIZLIKTIR…. Onun dışındaki bütün günahlar Hırsızlığın […]
6 Nisan 2020

KUR’AN’IN KÖKENİ — ARİF TEKİN

ARİF TEKİN Kur’an’ın Kökeni 1999 Turan Dursun İnceleme ve Araştırma Ödülü’nü Muazzez İlmiye Çığ'la paylaşan Arif Tekin'in bu eseri ufkunuzda yeni bir pencere açıyor. İnsanla birlikte varolan din olgusunu, en başından başlayarak değerlendiremezsek; dinin bugün vardığı noktayı kavrayamayız. Çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere doğru yürüyen evrimsel düşünce doğası gereği birbirinden beslenerek yürümüş, şekilenmiş ve sonrasına doğru evrimine devam etmiştir, edecektir de. Yaşamda hiçbir şeyin durağan olmayışına dinler de dahildir. Arif Tekin, yüz elliye yakın dini kaynakçadan yararlanarak "Kur'an'ın Kökeni"ni araştırırken, bulduğu gerçekleri insanlara, insanlığın geleceğine aktarırken, bilim adamı sorumluluğuyla hareket ederek belgeleri konuşturmuştur. Önemli olan doğruya varmaktır. Arif Tekin bu çalışmasıyla dogmalara karşı çıkarak insanlığın yarını aydınlatan Hallac-ı Mansur, Galile, Bruno ve Turan Dursun gibi aydınlarımızın yarattığı zincirin bir haWPVf!^P!fS oluşturmuştur. Kur'an'ın Kökeni, Mustafa Kemal Atatürk'ün, BuHKngiffl kalkışmaya karşı söylediği, "Bu din meselesi değil, dil meselesidir" tümcesinin ne kadar önemli ve yerinde olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Arif Tekin, Kur'an'ın Kökeni ile dine, dinlere dogmalarla değil, nesnellik bakıyor ve okurlarını aydınlatıyor.