6 Ekim 2017

MİLLET OLMAK

‘’Milleti bir araya getiren unsurlar, terörü oluşturan sebeplerden çok daha ulvi çok daha köklüdür. Tarihte hiçbir terör unsurunun bir milleti yok ettiği VAKIA gösteremeyiz. Bizi ölümle […]
6 Ekim 2017

AHLAK FELSEFESİ

Ahlak Felsefesi Ahlâk felsefesi, Yunanca ethike, etos (töre, ahlâk) kelimesin­den türemiştir. Ahlâk felsefesinin konusu, insanın kişisel ya da toplumsal yaşamdaki eylemleri ve bu eylemlerin dayan­dığı ilkelerdir. […]
6 Ekim 2017

DİN FELSEFESİ ÜZERİNE

Felsefe ve din gerçekten anlaşılması ve anlatılması en zor ikilemler kümesi, aşağıda koca koca kitaplardan elde edilmiş ve çok kısa ve sade bir biçimde açıklanmaya çalışılmış […]
6 Ekim 2017

İPİN UCUNDAKİLER – NESİM MALKİ, CAVİT ÇAĞLAR, EROL EVCİL

Nesim Malki cinayeti, hiç kuşkusuz, yakın tari­hin en önemli “ekonomik” cinayetlerinden birisi olarak karşımızda duruyor. Sıradan bir borç-alacak çatışmasının çok ötesinde, Türkiye’nin içinde sav­rulduğu “konsept”‘lerde önemli […]