ÂDİL SULTAN SELAHADDİN-I EYYÛBÎ NECİB SÜLEYMAN EL-HADDÂD —- Yayına Hazırlayan: Mesud Serfiraz & Semih Gezer  

NECİB SÜLEYMAN EL-HADDÂD {1867-1899): Gazeteci, şair ve mütercim. Beyrut’ta doğdu ve İskenderiye’de vefat etti. Şair bir aileye mensuptur. Babası ve teyzesi şairdi. Kendisi 6 yaşında iken ailesi İskenderiye’ye taşındı. Eğitimine oradaki okullarda başladı. El-Uhuwe okuluna girdi ve iki sene sonra orayı bırakıp İskenderiye’deki Amerikan okuluna kaydoldu. 1882’de Arap isyanı çıktığında ailesi ile beraber Beyrut’a döndü. Ve eğitimini Britanya okulunda tamamladı. 1883 yılında 1 yıllığına Baalbek okuluna Arapça ve Fransızca hocası olarak atandı. Sonrasında el-Ehram gazetesinin kurucusu Selim Tekla’nın daveti üzerine İskenderiye’ye döndü. Ehram gazetesinde editörlük ve mütercimlik yaptı.

1894 yılında İskenderiye’de kardeşi Emin el-Haddâd ve hizmetkârı Bedran ile beraber Lisânii’l- Arab gazetesini çıkardı. Bu gazete önceleri haftalık iken sonraları günlük çıkmaya başladı. Sonra Kahire’ye gitti. Orada bu gazeteyi sosyal-edebî bir haftalık gazeteye çevirdi. Ömrünün sonuna değin bu gazetenin editörlüğünü yaptı. Kısa süreliğine günlük Selam gazetesini çıkardı. 1898’de çıkışından vefatına kadar Enisü’l-celis dergisinin editörlüğünü yaptı. Çalıştığı gazetelerde şiirleri neşredildi. 1899 yılında İskenderiye’de şiir kitabı yayımlandı. Modern Arap tiyatrosunun kurucu isimlerindendir. Fransız, İngiliz klasik ve romantik yazarlarından pek çok eser tercüme etti, bunlara benzer telif eserler verdi.

SIR VVALTER SCOTT (1771-1832): İskoç tarihî roman yazarı ve şairi, İskoçya’nın Edinburgh kentinde doğdu ve hukuk tahsilim bitirene dek bu kentte yaşadı. Edinburgh barosuna kabul edilmesine rağmen, onun merakı folklor ve halk şarkıları üzerineydi. 1803’teki ilk çalışması İskoç halk şarkılarını konu edinen üç ciltlik bir incelemeydi. Kendisi de 1805’ten sonra İskoç folkloruna ve efsanelerine dayanan romantik şiirler yazdı. Ancak karşısında Lord Byron gibi güçlü bir rakibin olmasından ötürü roman türüne geçti.