7 Ekim 2017

İSLAMİYET VE DEMOKRASİ

Müslümanlar arasında 20. yüzyılda demokratikleşme açısından bir takım gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler dinsel canlanma bakımından da büyük önem arz etmekteydi. Bu canlanma bezen küçük bir topluluğu […]
7 Ekim 2017

III. Dünya Savaşı Armageddon

İnsanlık tarihinden bu yana birçok savaş yaşamıştır. Bu savaşlara baktığımız zaman birçok neden sayabiliriz. Bunlar arasında toplumların inançları, kendileri için kutsal saydıkları değerler, ekonomik sebepler, toprak […]
7 Ekim 2017

TEŞKİLAT-I MAHSUSA’DAN ERGENOKON’A

Ülkemizde halen faaliyetleri bulanan, varlığını devam ettiren çete oluşumlu örgütlenmeler bulunmakta ve bu örgütlenmelerin devlet ile olan bağı çok öncelere dayanmaktadır. Son 110-120 yıl öncesine baktığımızda […]
7 Ekim 2017

KAMU DİPLOMASİSİSİ VE YUMUŞAK GÜÇ

Son iki asır ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir devir olmuş, özellikle teknoloji alanındaki gelişmeler hayatın diğer alanlarını da etkilemiş ve değiştirmiştir. Bu […]