8 Ekim 2017

KAN TADI – BELGELERLE ABD’NİN KARA TARİHİ

15. yüzyıldaki coğrafi keşiflerle birlikte feodalite rejimi çökerek yerini kapitalizme bırakmıştır. Avrupa ülkeleri, Afrika ve Amerika kıtalarında sömürgecilik, köle ticareti ve soykırım yapmış; bölgenin yer altı […]
8 Ekim 2017

HİLAFET VE SALTANAT

Bu kitap: hilafetin nasıl melikliğe, yani zulme, saltanata, krallığa dönüştüğünü, İslam’ın ilk yıllarında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vefatı üzerine başlayan hilafet dönemi yani adaletli yönetimin bazı menfaatçilerin […]
8 Ekim 2017

GELENEK VE MODERNLİK ARASINDA

Türkiye’de özellikle “postmodern” kavramının yeni yeni ve yoğun bir şekilde kullanıldı 90’lı yıllarda daha sık gündeme gelen gelenek-modernlik-postmoderlik kavramları ve bunlar arasındaki farklılıklar hakkındaki tartışmaların günümüzde […]
8 Ekim 2017

GÜVENLİK ŞİDDET VE SAVAŞ

Günümüzde özgürlük ile ilgili ileri sürülen her tez güvenlik ile ilgili karşı bir tezin doğmasına yol açıyor. Yani güvenlik uğruna bazı özgürlüklerden vazgeçmemiz gerekebiliyor. Demokrasiyi tam […]