HOLOGRAM, MİKROKOZMOS, MAKROKOZMOS ve BÜTÜNCÜL(Holistik) EVREN ALGILAYISI

En gerçek öğreti gökyüzünde uçan bir kuş gibidir; ardında takip edilebilecek hiçbir iz bırakmaz, ama varlığı asla inkâr edilemez. Sayısız hücre ve molekülden oluşan insan bedenine baktığımızda, biz onları değil … Read More

SICAK PARA VE DIŞ BORÇ / R.T. NAYLOR

Bu kitap sıcak ve evsiz para hakkındadır. Bu kitap aynı zamanda kriz boyutlarına ulaşmış dış borçlar hakkındadır. Ve bu kitap ikisi arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. Zira sıcak para ve dış borç, kaçak finansın ayrılmaz ikizidir.

Mantıken, bazı ülkelerin ödemeler dengesi artı veriyorsa diğerlerinin de o miktara tekabül eden eksi vermesi gerekir. Yıllar boyu gerçek hesaplamalarda her zaman bazı tutarsızlıklar olur ve sonuç sıfır çıkmazdı. Ama bu ufak farklar hesap hatalarına verilirdi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ADALET YÜKSEK OKULU 2017 -2018 GÜZ DÖNEMİ FİNAL DÖNEMİ DERSLERİ MEDENİ USUL HUKUKU ÖZETİ VE TEST SORULARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ADALET YÜKSEK OKULU 2017 -2018 GÜZ DÖNEMİ FİNAL DÖNEMİ DERSLERİ MEDENİ USÜL HUKUKU ÖZETİ VE TEST SORULARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ADALET BÖLÜMÜ 2. SINIF İDARE HUKUKU DERSİ (FİNAL) KONU ÖZETLERİ VE DENEME SINAVLARI

ÜNİTE – 8  KAMU GÖREVLİLERİ – I •İdare adına görev yapan kişiler idarenin insan unsurunu oluşturmaktadır. •Kamu görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarının genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu … Read More

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ADALET BÖLÜMÜ 2. SINIF BORÇLAR HUKUKU DERSİ (FİNAL) KONU ÖZETLERİ VE DENEME SINAVLARI

ÜNİTE  – 8 BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI Borçlar Kanununun Üçüncü Bölümünde, borçları ve borç ilişkilerini sona erdiren sebepler olarak ibra, yenileme, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi, kusursuz … Read More