Siyon Liderlerinin Protokolleri…

Bir vakitler devlet işlerinden başka tarafa çekmek için kendilerine temsili kabul merasimleri, adabı muaşeret kaidelerine riayet etme ve eğlenceler tavsiye ettiğimiz Yahudi Olmayan hükümdarlar sadece bizim hâkimiyetimizin paravanları idiler. Hükümdarların gözüne giren kimselerin ajanlarımızın kendileri için çizdiği faaliyet sahasındaki beyanları o hükümdarların yerine geçerek her zaman istikbalin ekonomileri ve ileriye ait gelişme hususunda vaatler ile kısa görüşlü kafalara memnunluk vermişlerdir. Ne ile ekonomi? Yeni vergiler ile mi? Bunlar sorulabilirdi. Fakat bizim beyanatımızı ve tasarılarımızı okuyanlar bunları sormadılar.

SAVAŞLARI DEĞİŞTİREN 50 SİLAH — William Weir Çevirenler: Beyza Köseoğlu Mehmet Tuncel

TEŞEKKÜR Tarihsel dönem içerisinde meydana getirilmiş herhangi bir eser ya da ürün, yazarın tanımadığı ve hatta adını bile duymadığı yüzlerce, belki binlerce kişiye karşı büyük bir minnettarlık duygusunu içinde barındırır. … Read More