8 Ekim 2017

İSTİHBARAT VE İSTİHBARATÇI

Türklere Orta Asya steplerinden başlayarak üç kıtada devlet­ler kurduran, esaret altında yaşamasını önleyen, 600 yıl süren im­paratorluk kurduran, çağ açtıran, “istihbarata verdiği” önemdir. İstihbarat eksikliği ise […]
8 Ekim 2017

DERİN DEVLET

Derin devlet her devlete lazımdır. Derin devlet, devletin bekası için elzemdir. Bugün bizde eksik olan ve giderilmesi gereken budur.   ********* Derin devlet dendiğinde anlaşılması gereken […]
8 Ekim 2017

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA CASUSLAR

Bir insan sağlığı ne kadar önemliyse bir ülkenin Ulusal güvenliği, Ulusal savunma ve istihbaratı da o denli önemlidir.   Casusluk tarihi boyunca Fahişeler ile Casuslar arasında […]
8 Ekim 2017

ÖZGÜRLÜĞÜN BAŞ DÖNMESİ

Bu kitapta yazar psikiyatri biliminin kuramlarının ışığında bir bütün olarak insanı ele almaktadır. İnsanın karmaşık iç dünyasının ancak farklı iç disiplinlerinin işbirliği ile bütüncül bir biçimde […]