2 Kasım 2017

ŞEHİT OLMAK

Nasıl bir sevdadır bu ki yaşarken bir anda yok oluyorsun Nasıl bir aşktır ki bu bir anda yer yüzünde en çok değer verdiğin  sevdiklerini bir kenara […]
3 Kasım 2017

TANRI GERİ DÖNDÜ

MODERNLİK KAVGASI Yaşamınızın bir parçası olsun ya da olmasın, dinin modern dünyaya nasıl geri dönmüş olduğunu anlamaya çalışmamız gerek. Temelde siyaset ve din ilişkisi üzerinden değerlendirirken […]
5 Kasım 2017

BENİM HALLERİM /BANA DAİR / BENCE …. 1

  İnsan bu işte ne hayvana benzer, ne meyve olur, ne sebze. Şahsına münhasır şeklen fiziken belki benzeri olsa dahi ruhen asla bir benzeri olmayan tıpkı […]
7 Kasım 2017

ANADOLUDA AMERİKAN MİSYONER OKULLARI

“Grand Türk”  Anadolu’da Amerikan Misyoner Okulları İlk misyonerlerden kabul edilen Saint Paul, Hıristiyanlığı yaymak amacıyla Anadolu, Makedonya ve Yunanistan’da kiliseler kurmuş ve onları teşkilatlandırmıştır. Havariler ve […]