ERGENEKON’A GELMEDEN… TÜRKİYE’DE DEVLET ZİHNİYETİ — AHMET İNSEL & ÜMİT KIVANÇ

Türkiye’de demokratikleşme macerası dar ve engebeli bir pa­tikada devam ediyor. İki farklı otoriterizmin çatışması ile yolu çizilen bu patikada yol almak, son derece istikrarsız bir yolculu­ğu kabul etmek demektir. Yolun tarihsel ve toplumsal özellikle­ri dikkate alındığında, yol kazalarının olması kuvvetle muhte­meldir. Ama geçmişteki yol kazalarının da gösterdiği gibi, top­lumun yarım yüzyıldır sergilediği davranış, bu yol kazalarının atlatılmasını ve demokratikleşme yönündeki ağır aksak hare­kete kaldığı yerden devam edilmesini sağladı. Bunun önümüz­deki dönemde de devam etmesi kuvvetle muhtemeldir. Kadim otoriter patikadan çıkma macerası elbette sancılı, heyecanlı ve tehlikeli olacaktır.