ÇALKANTILAR ÇAĞI – YENİ DÜNYADA MACERALAR —- ALAN GREENSPAN

Adam Smith (1723-90) – “Ulusların Zenginliği” adlı eseriyle ekonomi disiplininin ortaya çıkmasını ve aynı zamanda özerk ve sistematik hale gelmesini sağlayan İskoç ahlak felsefesi pröfesörü.

ALAN GREENSPAN
İnsanların olumsuzluklar karşısında azim ve dayanıklılıkla gelişme göstermeleri tesadüfi değildir. Uyum sağlamak doğamızda var ve bunu bilmek geleceğe umutla bakmama neden oluyor. İlerleme kendiliğinden olmuyor ancak, şu an kavrayamayacağımız şekillerde uyum sağlamamızı gerektirecek. Ancak umutlar tükenmeyecek.