ANADOLUDA AMERİKAN MİSYONER OKULLARI

“Grand Türk”  Anadolu’da Amerikan Misyoner Okulları İlk misyonerlerden kabul edilen Saint Paul, Hıristiyanlığı yaymak amacıyla Anadolu, Makedonya ve Yunanistan’da kiliseler kurmuş ve onları teşkilatlandırmıştır. Havariler ve yardımcıları sayesinde Hiristiyanlık bütün … Read More