BAŞBUĞ – ERCAN ÇİTLİOĞLU

İlker Başbuğ’un gözünden terörle mücadelenin esaslarını şu şekilde sıralayabiliriz. Mücadelenin toplumun ve devletin birleşerek, kararlı ve koordineli bir şekilde yapılması, mücadelenin en önemli hedefinin terör örgütü nün hayal kırıklığına uğratılarak tüm heveslerinin yok edilmesi olduğudur.
Terörle mücadelenin önemi kadar zorluğundan da bahseden İlker Başbuğ yasalarda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu adı altında yer alan tüm yetkinin Valilere verildiğinden de birazcık hoşnut değildir. Başbuğ’a göre örgüte geçen elemanların çoğunun eğitimsizlik ve işsizlik ile alakalı oluğunu düşünmektedir ve bu eksikliklere bir an önce çözüm bulunması gerektiğini söylemektedir.İki çeşit harekat vardır bunlar iç güvenlik harekatı ve klasik harekattır.Anlaşılacağı üzere iç güvenlik harekatı terörist ile yapılan mücadeledir.Nitekim bu harekatta denge ve zaman mefhumu yoktur.Klasik harekat ise devletler arsında geçer ve savaş uzun sürerken bitirmek zordur.Klasik harekat aynı kuvvetler arasında geçer ve kuvvetler arasında bir güç eşitliği vardır.. Bu özelliklere örnek olarak ta İsrail ‘in Lübnan da Hizbullah terör örgütünü bitirememesi ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Irakta terör ve direniş hareketini ve bitirememesi verilmektedir. İlker Başbuğ teröre karşı etkili bir mücadele etmek ve mücadele süresini kısaltabilmek için dört temel alanda eş zamanlı bir uygulamanın zorunlu olduğunu vurgulamaktadır. Bu temel alanları güvenlik, ekonomi, sosyo kültürel ve psikolojik olarak tanımlamaktadır. Başbuğ direk Başbakanlığa bağlı, terörle mücadele anlamında devlet kurumlarıyla iletişim sağlayan ve üst düzeyde bir planlama yapacak örgüte ihtiyaç olduğunu konuşmalarında vurgulamaktadır.İlker Başbuğ’un olduğu kadar tüm medya tarafından da kabul edilen bir gerçekte terör örgütü mensuplarının eğitimsiz ve fakir ailelerin çocukları olduğu gerçeğidir.Kuzey Iraktaki örgüt kamplarından söz eden Başbuğ Türkiye’nin bulunan şartlarda tek başına Iraktaki gelişmelere yön verebilecek güce sahip olmadığı söylenebilir;ancak Türkiye’nin gelişmeleri engelleyebilecek bir güce de sahip olmadığı söylenemez’ demiştir.Ulus devleti ve Üniter devlet ile ilgili açıklamada bulunan Başbuğ üniter devletin önemini vurgulamaktadır.Üniter (tek) devlet ilkesinin yasama ,yürütme ve yargı organlarının ayrı olduğunu da vurgulamadan geçmemiştir.Ulus devletinin en önemli özelliğini dil birliğine dayalı olarak ’ulusal kültür’ olduğu sonucuna varmıştır ve buna örnek olarak ta Atatürk ‘ün onuncu yıl nutkunda söylediği ‘ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracağız’ sözünü örnek vermiştir.