İnanç ve İktidar – Ortadoğu’da Din ve Siyaset — Bernard Lewis

Müslümanlar hem Museviliği hem Hristiyanlığı, önceki semavi dinler olarak kabul eder, ancak eksik ve bozulmuş olduklarını o yüzden de İslam’ın mükemmel ve son din olarak gönderildiğine inanırlar.  Bu noktada yine, İslam’ın Avrupa’nın yayılmasına verdiği tepkinin Hindistan veya Çin’den çok farklı olduğunu görmek mümkün. Hindular, Budistler ve
benzerleri için Hristiyan Medeniyeti yeniydi ve getirdikleri de hak ettiğine göre değerlendirilebilirdi. Fakat Müslümanlar için, Hristiyanlık ve onunla alakalı her şey tanıdık ve önemsizdi. Hristiyanlıkta doğru olan ne varsa, zaten İslam’a dahil edilmişti; dahil edilmeyenler ise uydurmaydı. Hristiyanlık açısından da bu üç uygarlığa karşı benzer nedenlerle yaklaşım farkı oluşmuştu. Sonuçta İspanya’yı, İstanbul’u fethedenler ya da Viyana’yı kuşatanlar, Hintliler veya Çinliler değil, Müslümanlardı. İncillerinin yerine Tanrı’nın yeni bir kutsal kitap gönderdiğini söyleyenler de onlardı. 

İNANÇ VE İKTİDAR: ORTADOĞU’DA DİN SİYASET / Bernard LEWİS

Bernard Lewis (d. 31 Mayıs 1916, Londra, İngiltere), Amerikalı tarihçidir. Princeton Üniversitesi’nde profesördür. İslam tarihi ve İslam-Batı ilişkisi hakkında uzmanlaşmıştır. Ortadoğu hakkında uzmanlaşmış batılı uzmanlar arasında en çok okunan yazarlardandır. Yahudi kökenlidir ve George W. Bush’un danışmanlığını yapmıştır.