ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ADALET BÖLÜMÜ 2. SINIF BORÇLAR HUKUKU DERSİ (FİNAL) KONU ÖZETLERİ VE DENEME SINAVLARI

ÜNİTE  – 8 BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI Borçlar Kanununun Üçüncü Bölümünde, borçları ve borç ilişkilerini sona erdiren sebepler olarak ibra, yenileme, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi, kusursuz … Read More