APTALI TANIMAK – A. M. Celâl ŞENGÖR

Son yıllarda yapılan uluslararası IQ değerlendirmelerinde ne yazık ki Türkiye
Cumhuriyeti Vatandaşlarının IQ ortalaması 89 ile 90 arasında
bulunmuştur. Bunun nedeni basittir: Türkiye rahat besleyebileceğinden fazla bir nüfusa
sahiptir ve bu nüfus her yıl adeta patlama şeklinde artmaktadır.
Türkiye’de eğitim her düzeyde çok, ama çok fenadır ve giderek daha kötü bir hal
almaktadır. Bu eğitim yaratıcılığa değil, ezberciliğe ve biat kültürü oluşturmaya
yönelmiştir; okula veya üniversiteye gitmekten maksat öğrenmek değil, diploma
kapmaktır.
Türkiye’de insanlar huzursuzdur, birbirlerini sevmezler, ahlaksızlık diz boyudur.
Aile içi ilişkiler sevgi ve saygıdan çok toplumsal baskı ve ekonomik mecburiyete dayanır.
Kendi his ve düşünce dünyası çerçevesinde yaşamak isteyen genç kız ya aile tarafından
öldürülür ya da toplumdan aforoz edilir.