ERGENEKON’UN DERİNLERİNDE — CEM AYDIN

MAFYA, TARİKAT REJİMİNİ KESİNLİKLE YIKACAĞIZ

İşçi Partisinde bulunan; “Sayın İlhanelçuk” diye başlayan 6 Kasım 2002 tarihli mektubun içeriğinde “ku­rulmakta olan Mafya, Tarikat yönetimini kesinlikle yıka­cağız … Eğer kararlı bir muhalefet çizgisi izlersek, Cum­huriyet gazetesinin satışı 3 ay içerisinde yüz bine yaklaşır ve çok etkili olur” sözleriyle, Türkiye’deki mafya tarikat yönetimini kast ettim. Bu yönetimin yasadışı olduğu, Cumhuriyet yıkıcısı olduğu Yargıtay Başsavcısı tarafın­dan da saptanmıştır. Bu nedenle bu mektuptaki değerlen­dirmeler önemlidir. Bu mektup aktardığınız kadarıyla ba­na aittir. Aynı görüşümü yine 6 Kasım 2002 günü Cum­hurbaşkanı Sayın Sezer’e yazdığım mektupta da aynı ifa­delerle belirttim. Örneğini sunacağım. Aynı tarihler… de­mek ki aynı günde hem Sayın Cumhurbaşkanına hem de İlhan Selçuk’a fikirlerimi yazmışım.