KÖR NOKTA GELECEK SENARYOLARINI ÖNGÖRMEK- FRANCIS FUKUYAMA

Bu kitap, beklenmedik olayları öngörme ve bunlara hazır­lanma soruları üzerinde düşünmenin kapılarını açan yalnızca bir başlangıç noktasıdır. James Kurth ile Gregg Easterbrook arasındaki tartışma ile The American Interest’m yayın kuru­lunun üyelerinin katıldıkları tartışma paneli, kör noktadan ya­kalanabileceğimiz gelecekteki eğilimlere ve alanlara dair bazı somut tahminler sunmaktadır. Oysa liderlerin gelecek üzerin­de düşünüp ona göre planlar yapacakları geniş algısal, siyasi ve kurumsal çerçevelerin farkına varılması da önem taşımaktadır. Gelecekte de sürprizlere maruz kalacağımızı kesin biçimde tah­min edebiliriz; gelecekte yaşanacak bir dizi feci olayı öngörme­miz mümkündür. Ne yazık ki bu kitabın yazarları, bu olaylara ancak hazırlıksız yakalanacağımızı kesin biçimde tahmin edebi­leceğimizi ileri sürmektedirler.