İSTİHBARAT RAPORLARINDA İSRAİL’İN GAP SENARYOSU

İSTİHBARAT RAPORLARINDA İSRAİL’İN GAP SENARYOSU,HASAN TAŞKIN, OZAN YAYINCILIK.
FİLİSTİN…
20. yüzyılın özellikle son yarısında savaşlar da dahil olmak üzere, uluslararası arenalarda yapılan yüzlerce tartışmada Filistin ve İsrail Devleti olgusu ve sınırları temel olgu olarak yer almıştır. Bu gün iç içe geçmiş gibi görü¬nen bu devletlerin sınırları aslında oldukça değişken bir yapı arz etmektedir. Toplamı Türkiye topraklarının % 4’ü kadar olan bu toprakların tamamı 28.220 kilometrekare¬dir. Bölgenin tarihsel ve güncel merkezi binlerce yıllık tarihsel sorunlara neden olan Kudüs’tür.