GÜCÜN GELECEĞİ (The Future of Power) — Joseph S. Nye, Jr.

“Güçlüler yapacaklarını yapar, zayıflar da çilelerini çeker!”. İncil’de de “Ülkeler neden birbirlerine bu denli acımasızca saldırır?” diye sorulur. Kimine göre cevap “insan doğası”dır, kimi klâsik gerçekçilere göre “açgözlülük”, bazılarına göre ise “hükmetme hırsı”. Cengiz Han ve Hernan Cortes2 gibi ünlü fatihler ise bu kavramların bir karışımı olmalıydı. Anılanlardan başka, fikirler de insanları fetihler yapmaya yönlendirir. Muhammed’in vefatından sonraki yüzyılda İslam’ın yayılması, ortaçağ Hristiyan Haçlı istilaları ve 19.yy’dan sonraki milliyetçilik ve bağımsızlık akımlarında görüldüğü gibi.