İnanç ve İktidar – Ortadoğu’da Din ve Siyaset — Bernard Lewis

Müslümanlar hem Museviliği hem Hristiyanlığı, önceki semavi dinler olarak kabul eder, ancak eksik ve bozulmuş olduklarını o yüzden de İslam’ın mükemmel ve son din olarak gönderildiğine inanırlar.  Bu noktada yine, İslam’ın Avrupa’nın yayılmasına verdiği tepkinin Hindistan veya Çin’den çok farklı olduğunu görmek mümkün. Hindular, Budistler ve
benzerleri için Hristiyan Medeniyeti yeniydi ve getirdikleri de hak ettiğine göre değerlendirilebilirdi. Fakat Müslümanlar için, Hristiyanlık ve onunla alakalı her şey tanıdık ve önemsizdi. Hristiyanlıkta doğru olan ne varsa, zaten İslam’a dahil edilmişti; dahil edilmeyenler ise uydurmaydı. Hristiyanlık açısından da bu üç uygarlığa karşı benzer nedenlerle yaklaşım farkı oluşmuştu. Sonuçta İspanya’yı, İstanbul’u fethedenler ya da Viyana’yı kuşatanlar, Hintliler veya Çinliler değil, Müslümanlardı. İncillerinin yerine Tanrı’nın yeni bir kutsal kitap gönderdiğini söyleyenler de onlardı.