kötü olan her şey sizin için iyidir

5 Haziran 2018

KÖTÜ OLAN HER ŞEY SİZİN İÇİN İYİDİR

Bu kitabın amacı, popüler kültürün son otuz yılda giderek daha kompleks bir hâl aldığı ve entellektüel sığlığa meydan okur duruma geldiği hususunda sizi ikna etmektir. Eleştirmenlerin […]