KONSANTRASYON Adım Adım Zihinsel ve Ruhssal Hakimiyet — Mouni Sadhu

Hayat şartlarını ve statüsünü yükseltmek için zihinsel
güçlerini geliştirmek isteyen ve inanç konusunda pek emin
olmayan kişiler (örneğin agnostikler). Bu kişiler için bu
kitabın yalnızca III. Kısım’daki uygulamalı alıştırmalar, I. ve
II. Kısım’daki açıklamalar ilgi çekici olacaktır. Yedi çift
alıştırmanın ilerisine gitmek zorunda değildir. Bu kitap
zihinsel konsantrasyon ve meditasyonla ilgili mevcut birçok
teorik çalışma ile zihinsel güçlerin gündelik hayata genel
uygulanması arasındaki boşluğu kapatmak için yazılmıştır.
Bu konularla ilgili geniş literatür zihin kontrolü geliştir irken

nelerin yapılıp nelerin yapılmaması gerektiği konu sunda
sayısız ‘emir’ verir. Fakat “Nasıl?” ve “Niçin?” gibi
kaçınılmaz sorulara pratik yanıtlarla ilgili en önemli ve
gerekli öğütleri kolayca bulamazsanız.