DÜŞMANLAR – FBI TARİHİ – Tim Weiner

Casuslara ve sabotajcılara karşı verilen savaşım,  Amerikan yurttaşlarının yardımını gerektirmektedir. Bir sabotaj belirtisi gördüğünüzde derhal Federal Araştırma Bürosuna (FBI) bilgi veriniz. Düşman ajanı olduğundan şüphelendiğiniz kişileri FBI’ya ihbar ediniz! Kötü amaçlı dedikoduları ve
fısıltıları başkalarına tekrar etmeyip bunlar konusunda FBI’yı
bilgilendiriniz!

IKIGAI (Japonların Uzun ve Mutlu Yaşama Sırrı) – Hector GARCIA & Francesc MIRALLES   

Hepimizin ikigaisi farklıdır, ama ortak olan tek şey  herkesin  bir amaç edinmeye çalışmasıdır. Bize anlamlı gelen şeylere bağlı kaldığımızda hayatı dolu dolu yaşar, ama bağlantıyı kopardığımız anda umutsuzluğa kapılırız.

Modern yaşam bizi gerçek doğamızdan uzaklaştırır ve bir gayeden yoksun yaşam sürmeye iter.

Kuvvetli güçler ve teşvikler (para, güç, dikkat, başarı) günlük bazda dikkatimizi dağıtır; yaşamımızı ele geçirmelerine izin vermeyin.

AKIŞ-MUTLULUK BİLİMİ – Prof. Dr. Mihaly CSIKSZENTMIHALYI

Akış olarak Seks

İnsanlar hazzı düşündüğünde genelde ilk akla gelen şeylerden birisi sekstir. Bu şaşırtıcı değildir çünkü cinsellik kesinlikle evrensel olarak en ödüllendirici deneyimlerden biridir ve onun motive edici gücüne belki de sadece hayatta kalma, yeme ve içme ihtiyaçları baskın gelir.

İnanç ve İktidar – Ortadoğu’da Din ve Siyaset — Bernard Lewis

Müslümanlar hem Museviliği hem Hristiyanlığı, önceki semavi dinler olarak kabul eder, ancak eksik ve bozulmuş olduklarını o yüzden de İslam’ın mükemmel ve son din olarak gönderildiğine inanırlar.  Bu noktada yine, İslam’ın Avrupa’nın yayılmasına verdiği tepkinin Hindistan veya Çin’den çok farklı olduğunu görmek mümkün. Hindular, Budistler ve
benzerleri için Hristiyan Medeniyeti yeniydi ve getirdikleri de hak ettiğine göre değerlendirilebilirdi. Fakat Müslümanlar için, Hristiyanlık ve onunla alakalı her şey tanıdık ve önemsizdi. Hristiyanlıkta doğru olan ne varsa, zaten İslam’a dahil edilmişti; dahil edilmeyenler ise uydurmaydı. Hristiyanlık açısından da bu üç uygarlığa karşı benzer nedenlerle yaklaşım farkı oluşmuştu. Sonuçta İspanya’yı, İstanbul’u fethedenler ya da Viyana’yı kuşatanlar, Hintliler veya Çinliler değil, Müslümanlardı. İncillerinin yerine Tanrı’nın yeni bir kutsal kitap gönderdiğini söyleyenler de onlardı.