KÜRESEL BOYUTUYLA KURUMSAL YÖNETİM ANALİZİ– Ulrich Steger and Wolfgang Amann

Farklı Patron Tipleri ve Yönetim Çeşitleri:

Aile şirketlerinde, 5 farklı patron tipinden bahsetmek mümkündür:

Operatör patronlar, firmada işin içinde bizzat çalışırlar. İşletmenin  yönetiminden ve tüm sonuçlarından sorumludurlar. Liderliğini yaparlar.

Yönetici patronlar , kurumsal düzeyde yönetime katılan, günlük işlerin içinde olmayan hissedarlardır.

Aktif patronlar (hissedarlar), işte çalışmamakla birlikte, işe ilişkin bilgi sahibi oldukları, ve zaman ayırarak, sürekli katılım sağladıkları sürece  firma  için  katma değer oluşturabilen aile üyeleridir. (Y.K. Üyeleri)

Yatırımcı patronlar, firmanın organizasyonunun herhangi bir seviyesinde rol almayan, sadece firmanın finansal performansına odaklanan, duruma  göre  hisse satan, tutan, yahut alan aile üyeleridir.

Pasif patronlar, firmayla oldukça az ilgilenen, hisselerinin getirilerini dahi önemsemeyen aile üyeleridir.